Sesongjakt – hvilke arter er mest populære?

Det er mange arter man kan jakte på i Norge, men det mest populære er rypejakt, rådyrjakt og storviltjakt på elg og reinsdyr. Villreinstammen i Norge er ennå forholdsvis stor, men jakten er selvsagt kvotebegrenset.Rypebestanden er veldig lav, og mange steder i landet er det forbudt å jakte rype, i et forsøk på å redde bestanden fra utryddelse. De fleste jegerne er flinke til å ta ansvar, og jegerne blir oppfordret til heller å jakte på arter som truer rypebestanden, som rødrev.

Elgen på topp

I kjøttmengde og antall felte dyr, er det elgen som er det viktigste dyret for norske jegere. Den norske elgstammen er stor, og flere steder i landet er den altfor stor til å være bærekraftig, derfor kan jakt brukes til å regulere bestanden. Rådyrbestanden er også stor enkelte steder i landet, men der er det store lokale variasjoner. Regulering kan man lese mer om her (Friluftsaktiviteter – jakt og fiske).En art det har blitt vanligere å jakte på, er kortnebbgås. Gåsejakt er utfordrende selv for erfarne jegere, og gåsen er ingen truet art, derfor er kvotene større.