Havfiske

Havfiske er fiske som blir bedrevet ute på åpent hav, i motsetning til kystfiske, der man fisker i fjorder og langs kysten. Grensen mellom kystfiskeflåten og havfiskeflåten settes ved en båtstørrelse på 28 meter. Havfiskebåter kan være ute på havet i lengre tid, ofte i flere måneder.

Gode muligheter

Saltvannsfiske kan selvsagt også bedrives av folk flest, uten at man trenger en diger båt med mannskap. Fjordfiske og havfiske byr på andre utfordringer enn ferskvannsfiske, og man fisker også etter andre arter. Det er gode muligheter til å drive med saltvannsfiske flere steder i landet. Fiskemengden og artene vil variere med årstid og sted, og det er også mange andre ting man må tenke på når man skal fiske på havet.

Sikkerhet og økonomi

Sikkerheten er det viktigste, og man bør holde seg i land de dagene været er dårlig. Ved fiske i sjøen må man også tenke på minstemålsbestemmelser og hvilke redskaper det er lov å bruke. Torsk og sei er vanlige arter langs store deler av kysten, men man kan også fiske etter andre arter, som lysing, piggvar og kveite. Torsken er den viktigste saltvannsfisken rent økonomisk. Den er også en av de vanligste fiskeartene langs norskekysten.