Havfiske

Havfiske er fiske som blir bedrevet ute på åpent hav, i motsetning til kystfiske, der man fisker i fjorder og langs kysten. Grensen mellom kystfiskeflåten og havfiskeflåten settes ved en båtstørrelse på 28 meter. Havfiskebåter kan være ute på havet i lengre tid, ofte i flere måneder. Gode muligheter Saltvannsfiske kan selvsagt også bedrives av […]

Sesongjakt – hvilke arter er mest populære?

Det er mange arter man kan jakte på i Norge, men det mest populære er rypejakt, rådyrjakt og storviltjakt på elg og reinsdyr. Villreinstammen i Norge er ennå forholdsvis stor, men jakten er selvsagt kvotebegrenset. Rypebestanden er veldig lav, og mange steder i landet er det forbudt å jakte rype, i et forsøk på å […]

Ferskvannsfiske

Ferskvannsfiske utøves i vassdrag, innsjøer og tjern. Man kan fiske etter ferskvannsarter, eller arter som vandrer mellom sjø og ferskvann, som laks, sjøørret, stør og ål. Det er også mulig å fange ferskvannskreps enkelte steder. Norge har mange innsjøer og vann, som til sammen dekker 16 000 km2. I de største innsjøene, som Mjøsa, Jølstravatnet, […]